info@snimkovani.cz +420.604 637 163
01

Objednávka

Na interaktivní mapě vyznačte myší plochu o výměře až 500 ha, kterou chcete nasnímkovat. Celý proces objednávky od výběru plochy po vyplnění fakturačních údajů nezabere více než 5 minut.

02

Potvrzení zakázky

Vaši objednávku manuálně překontrolujeme, nenachází-li se v oblasti, kde je zakázáno provádět letecké snímkování (v blízkosti letišť, strategických objektů a hustě obydlených oblastí, atd.).

03

Platba

Vystavíme Vám zálohovou fakturu pro platbu. Po připsání platby na náš účet, Vám automaticky odešleme daňový doklad. Vaše objednávka se přesune do fáze realizace.

04

Snímkování v terénu

Náš pilot několikrát denně kontroluje předpověď počasí. Při dobrých povětrnostních podmínkách a zvláště pak při dobré viditelnosti dojde k leteckému nasnímání dané oblasti.

05

Zpracování dat

V počítači jsou dana zkontrolována a projdou postprocessingem. Speciální software jednotlivé snímky spojí v jednu velkou interaktivní fotomapu.

06

Předání zákazníkovi

Zákazník e-mailem obdrží odkaz na interaktivní fotomapu, kde může z pohodlí kanceláře procházet celou nasnímanou oblastí. Zobrazit ukázku v novém okně zde.

Ukázka interaktivního leteckého snímku lesa (cca 20ha). Použijte myš pro přiblížení a měření vzdáleností a ploch. Zobrazit ukázku v novém okně zde.

5 minut trvá objednávka

Obvykle dodáme do 7 dnů

Plochy o rozloze až 500 ha

Pracujeme 365 dní v roce

Nejčastější dotazy

Jaká je přesnost snímkování?

Snímkujeme se přesností 3-5 cm / pixel ve viditelném spektru světla. Toto rozlišení je dostatečné pro detailní zobrazení povrchu.

Jak si mohu zobrazit nasnímaná data?

Detailní mapu Vám zpřístupníme v našem cloudu. Data tak máte okamžitě dostupná odkudkoliv. Samozřejmostí je intuitivní prohlížeč mapy. Celou nasnímanou oblastí pak lze snadno procházet a detailně si přibližovat daná místa zájmu. Užitečnou funkcí je měření vzdáleností a ploch přímo v mapě.

Jaká je doba od objednání po předání zakázky?

U malých oblastí do 100ha zvládneme obvykle zakázku realizovat do 7 dnů. Termín se může prodloužit, není-li vhodné počaší (déšť, mlha, sněžení, nízká viditelnost) nebo jsou-li snímané plochy rozsáhlejší.

Jak mám co nejpohodlěji snímkování objednat?

Níže je interaktivní mapa, kde lze snadno označit požadovanou plochu pro letecké snímkování. V mapě lze pomocí myši procházet. Kolečkem myši lze danou oblast přiblížit či oddálit. Levým tlačítkem začnete s označením oblasti. Klávesou ENTER oblast potvrdíte a klávesou DEL označení oblasti smažete. Kliknutím na roh oblasti lze tvar výběru dále upravit.

Objednávka snímkování

Označte v mapě myší požadovanou oblast snímkování.
Klávesou ENTER oblast potvrdíte. Klávesou DEL začnete výběr znovu.

Nahrávám
Vaše objednávka byla odeslána ke zpracování

Identifikace suchých oblastí

Interaktivní ortofoto mapy poskytují podrobné informace o hydrologické situaci v dané oblasti, což umožňuje identifikovat oblasti, které jsou nejvíce ohroženy suchy a plánovat opatření k řešení této situace.

Ochrana krajiny

Interaktivní ortofoto mapy poskytují podrobné informace o terénu a vegetaci v dané oblasti, což umožňuje navrhnout a realizovat projekty pro ochranu krajiny, jako je například rekultivace degradovaných oblastí.

Plánování nových obytných čtvrtí

Interaktivní ortofoto mapy poskytují podrobné informace o terénu, dopravní dostupnosti a okolní infrastruktuře, což umožňuje plánovat nové obytné čtvrti s ohledem na tyto faktory a zajistit, aby byly co nejvíce vyhovující pro budoucí obyvatele.

Ochrana archeologických nalezišť

Interaktivní ortofoto mapy umožňují identifikovat potenciální archeologická naleziště a plánovat opatření na jejich ochranu.

Plánování energetických projektů z obnovitelných zdrojů

Interaktivní ortofoto mapy poskytují informace o terénu a klimatických podmínkách, což umožňuje plánovat a realizovat energetické projekty z obnovitelných zdrojů, jako jsou solární elektrárny, větrné elektrárny nebo bioplynové stanice.

Cykloturistika

Interaktivní ortofoto mapy umožňují navrhovat trasy pro cykloturistiku, zohledňující terén, dopravní dostupnost a okolní atrakce.

Ochrana ohrožených druhů rostlin a živočichů

Interaktivní ortofoto mapy poskytují informace o druhové rozmanitosti v dané oblasti a umožňují identifikovat oblasti, kde žijí ohrožené druhy, a plánovat opatření na jejich ochranu.

Plánování silnic

Interaktivní ortofoto mapy poskytují informace o terénu a dopravní dostupnosti, což umožňuje plánovat nové silnice s ohledem na bezpečnost a efektivitu.

Ochrana historických budov

Interaktivní ortofoto mapy poskytují informace o historických budovách v dané oblasti a umožňují plánovat opatření na jejich ochranu.

Plánování veřejných parků a zahrad

Interaktivní ortofoto mapy poskytují informace o terénu a vegetaci v dané oblasti, což umožňuje plánovat nové veřejné parky a zahrady s ohledem na estetiku a funkčnost.

Plánování sportovišť

Interaktivní ortofoto mapy poskytují informace o terénu a dopravní dostupnosti, což umožňuje plánovat nová sportoviště s ohledem na bezpečnost a dostupnost pro veřejnost.

Plánování zemědělských projektů

Interaktivní ortofoto mapy poskytují informace o kvalitě půdy, klimatu a dopravní dostupnosti, což umožňuje plánovat a spravovat zemědělské projekty s ohledem na efektivitu a udržitelnost.

Plánování a správa lesnických projektů

Interaktivní ortofoto mapy poskytují informace o druhové skladbě lesa, kvalitě půdy a hydrologické situaci, což umožňuje plánovat a spravovat lesnické projekty s ohledem na ekologickou rovnováhu.

Plánování a správa zdrojů vod

Interaktivní ortofoto mapy poskytují informace o zdrojích vody, jako jsou například řeky nebo jezera, což umožňuje plánovat a spravovat tyto zdroje s ohledem na udržitelnost a ochranu před znečištěním.

Plánování a správa skládek

Interaktivní ortofoto mapy poskytují informace o terénu, hydrologické situaci a dopravní dostupnosti, což umožňuje plánovat a spravovat skládky s ohledem na bezpečnost a ekologickou rovnováhu.